dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.


Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław
tel. (0...71) 375-25-20
joanna.wojdon@uwr.edu.pl

(pokój 6p)

Aktualna strona WWW:
http://joanna.wojdon.net/pl

© Joanna Wojdon 2001-2011